Fotbalový turnaj mládeže v Kochánkách, 30. 8. 2015

Na kocháneckém hřišti se celý den konaly zápasy malých fotbalistů. My jsme tam byla pro ně, jejich sourozence, kamarády i rodiče. 🙂 Akce se vydařila navzdory velkému vedru a náletům vos. Fotbalisté si nejčastěji malovali strašidelné obličeje k zastrašení soupeře, nebo loga svých týmů.  Jejich doprovody si pak oblíbili květiny a škorpiony.

Malovaly: Bára a Anička